CSBARSCAN10

  • Beskrivning
  • Mer information

Streckkodsläsare USB

Högkvalitativ streckkodsläsare som gör upp till 100 avläsningar per sekund för kostnadseffektiv och enkel lageradministration. Streckkodsläsaren, tillverkad av rejält material med ergonomisk design och en räckvidd på 18 centimeter, garanterar optimal användning var den än används.

• High-quality barcode scanner which performs up to 100 scans per second to administrate stock cost-effectively and easily. Made from solid materials and featuring an ergonomic design and a range of 18 centimetres, it ensures optimal usage in every location.